GRAFISKA RIKTLINJER

Filformat

Bästa filformat för trycksaksoriginal är en högupplöst PDF-fil.

Andra filformat som vi tar emot är EPS, TIFF eller JPG/JPEG.

PDF-inställningar
PDF-filer måste vara kompatibla med ISO PDF/X 1:a 2001 standard. Typsnitt ska inkluderas eller konverteras till banor.

Bilder/upplösning
Allmän rekommenderad upplösning är 300 dpi. För flyers/folders krävs en minsta upplösning på 300 dpi. För storformat så som banderoller eller rollups krävs minst 70 dpi. Lägre upplösning ger ett sämre slutresultat vid print.

Färger
Leverera alla bilder och original i CMYK eller ange en specifik PMS/Pantone. Rekommenderad profil: PSO coated v3 gäller för storformat och glättat papper medan PSO uncoated v3 (Fogra 52) rekommenderas för obestruket papper. Filer med fel färginställning konverteras automatiskt till CMYK innan printning.

CMYK:
Svart färg i tryckfiler ställs in enligt CMYK-värde: C:0, M:0, Y:0, K:100 för text och mindre objekt. Färger som används vid återgivning i skärmar skiljer sig från resultatet i tryck.

PMS/Pantone:
PMS/Pantone anges enligt färgskala för respektive materialyta. För storformat så som Banderoller, Vepor, Backdrops, Beachflags och Rollups gäller Coated-skalan (C). För obestruket papper så som kuvert gäller Uncoated-skalan (U).

Utfall
I de fall ditt original har utfallande bilder rekommenderas ett minsta utfall på 3mm. För storformatstryck behövs inget utfall, men var nog med att tryckfilerna inte har vita kantlinjer eller liknande då dessa kommer med på slutprodukten.

Filkonvertering
Filer som ej uppfyller ovanstående grafiska riktlinjer konverteras till tryckbart filformat.

Grafisk Hjälp
Kontakta oss om du behöver grafisk hjälp, vår kundtjänst hjälper dig!