VÅR MILJÖPOLICY - FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING

Vårt miljöarbete

Miljön är viktig för oss alla och vi vet att våra kunder delar den uppfattningen. Vi ser därför till att utveckla verksamheten med hänseende till miljön och våra utsläpp så att vi gör så lite påverkan som möjligt. Sveriges miljömål är viktiga för oss, likaså de 17 globala målen.

I vår fabrik kan vi påverka hela ledet av tillverkningen för att säkerhetsställa att både produktion och miljöarbete fungerar bra. Vi har ett strömlinjeformat produktionsflöde som effektivt kan tillverka stora mängder produkter med minimalt spill. Det spill som blir över fördelas upp i plast, kartong, brännbart och metall. Vi återanvänder det som går och återvinner resten. Det är bra för miljön och skapar effektivare tillverkning.

Vårt mål är att minska användning av skadliga kemikalier. Spillfärg och andra eventuella kemikalier samlas ihop och överlämnas till återvinningen.

Vi siktar alltid på att beställa in stora volymer när vi tar in nytt material på lagret. Det minskar den totala mängden leveranser och säkerhetsställer samtidigt att efterfrågade produkter finns tillgängliga. När vi skickar ut varor till dig som kund återanvänder vi kartonger och packar effektivt för att minska volymen på paketen.

Våra leverantörer erbjuder allt fler produkter som är miljöanpassade, vårt sortiment uppdateras ständigt så att du som kund får fler och bättre produkter att välja mellan. Du som kund är med och påverkar när du gör ditt val!

miljömärke

Vi eftersträvar följande miljömål:

  • Att öka vår egen kunskap inom miljöområdet i tryckeribranschen så att vi kan ligga före när det gäller nya material, färger och maskiner.
  • Att främst arbeta med leverantörer och samarbetspartners som har miljön i åtanke.
  • Att minska energiförbrukningen och transporterna.
  • Att minska vårt avfall.
  • Att hålla våra medarbetare medvetna om vår miljöpolicy och hur vi arbetar med den för att nå gemensamma mål.

Miljö och hållbar produktion är en självklarhet för oss på Trycka, om du vill veta mer om vad vi står för och vad vi gör så är du alltid välkommen att kontakta oss på 031-721 19 40 eller support@trycka.se.