Försäljningsvillkor

Sidan administreras och underhålls av Printgroup Nordic AB. Printgroup Nordic AB är registrerat i Sverige under organisationsnummer 556643-6779. Bolagets momsregistreringsnummer är SE556643677901. Vårt huvudkontor finns på Pilvägen 8a, Karlshamn. Printgroup Nordic AB benämns nedan ”Printgroup”.

Tillämpning

Försäljningsvillkor och prislista gäller från och med av Printgroup Nordic AB angivet datum och ersätter alltid tidigare publicerade versioner. Varor som erbjuds på ovanstående utgör ordinarie sortiment. Vid eventuell skillnad mellan villkor, produktinformation och priser angivna på ovanstående hemsidor och övriga publikationer har hemsidorna företräde.

Pris och betalning

Priserna på ovanstående hemsidor uppdateras i realtid. Moms och frakt tillkommer. Priserna förutsätter att order läggs via webbshop samt att original i korrekt format kommer oss tillhanda i samband med beställning. Eventuella ändringar och justeringar debiteras enligt gällande prislista. Printgroup Nordic AB äger rätt att ändra offererade priser utan föregående avisering. Vi reserverar oss för eventuella tryck- och skrivfel. Vid prisjusteringar på lagd order informeras du som kund alltid och har din fulla rätt att ändra eller annullera din beställning.

Betalning

Vi anlitar från och med 2019-12-20 Collector Bank för betalningar, för fullständiga villkor se https://www.collector.se

Fraktkostnad

Fraktkostnad beräknas via hemsidan. Extra kostnad kan tillkomma vid delleverans eller om kund väljer att skicka till flera olika adresser. Vid större order till flera leveransadresser ber vi er kontakta oss för offert på anpassad transportlösning. För leveranser utanför Sverige debiteras frakt enligt prislista. Kontakta oss för att få uppgift om faktisk fraktkostnad för leverans utanför Sverige.

Leverans

Vår målsättning är alltid att order levereras inom utsatt leveranstid. Direkt efter beställning kommer en beställningsbekräftelse automatiskt att genereras av webbshopen och skickas till beställare via e-post för att informera om att ordern är mottagen korrekt. Då ordern är bekräftad informeras beställaren, då meddelas även leveransdatum (då ordern levereras från vår fabrik/underleverantör) samt totalpris.

Printgroup Nordic AB anlitar främst Schenker AB och Posten Företagspaket för leverans. Annan leverantör än ovan angivna anlitas främst vid leveranser utanför Sverige. För aktuella turlistor, leveranstider för din ort samt möjlighet att beställa expressfrakt till din ort, besök Schenkers webbplats.

Notera att vi aldrig kan garantera när godset är framme hos kund utan endast att godset skickas från oss inom utsatt leveranstid.

Printgroup Nordic AB tillämpar leveransvillkor FCA Karlshamn enligt Incoterms 2000. Detta innebär att kund övertar det formella ansvaret för transporten efter att leverantören lastat godset på fraktförarens bil. Eventuella reklamationer avseende fraktskador eller saknat gods skall därför ställas av kund direkt mot fraktföraren. Mera information om leveransvillkor och ansvarsfördelning kan du läsa om på Schenkers hemsida.

När godset levereras från vår fabrik kommer beställaren att få en leveransavisering per e-post. I denna leveransavisering finns information som gör det möjligt för beställaren att följa och spåra sitt gods fram till leverans hos beställaren.

Risken för varan går över på köparen när varan avlämnats till transportör.

Garanti

Printgroup Nordic AB lämnar garanti för funktionen på beställd vara. Dock begränsar sig garantin för tryckkvaliteten att motsvara den i de av kunden inskickade originalen.

Filer
Printgroup Nordic AB ansvarar inte för kundernas filer eller grafiska material. Vår policy är dock att alla filer under 100 mb arkiveras på vår server minst ett år för eventuell repeatorder.

Reklamation

För att åberopa att vara är felaktig (ang. transportskada, se nedan) skall kund reklamera omgående, dock senast 30 dagar från fakturadatum samt på begäran returnera varan. Kund skall ankomstkontrollera allt gods för att verifiera att vara är felfri. Inkommer reklamation efter 30 dagar förbehåller sig Printgroup Nordic AB rätten att avgöra om felet skall avhjälpas.

Vid reklamation skall kund kontakta vår kundservice. Baserat på den information kunden lämnar i reklamationsärendet kommer vår kvalitetsavdelning, normalt inom 8 arbetstimmar, att återkomma till kund med besked om lämplig hantering av reklamationen.

Transportskada skall senast på ankomstdagen av leveransen anmälas direkt till transportör.

Ansvar för fel

Föreligger fel som Printgroup Nordic AB ansvarar för, åtar sig Printgroup Nordic AB att, efter eget val avhjälpa felet genom reparation eller ersättningsleverans eller helt eller delvis återbetala köpeskillingen. Printgroup Nordic AB:s ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor. Bolaget bär således inget direkt eller indirekt ansvar för t ex - men ej begränsat till – inkompatibilitet, leveransförseningar, skadebringande egenskaper i varorna, produktansvar, utebliven vinst, driftsavbrott, förlust av information, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Ångerrätt

Enligt Distans- och hemförsäljningslagen har Du som konsument (gäller ej företag) rätt att frånträda avtalet genom att meddela oss detta inom 14 dagar från mottagandet av varan. För att Du skall kunna nyttja din ångerrätt måste Du returnera varan i oskadat skick, i originalförpackning. Vid nyttjande av ångerrätten är det Du som står för returkostnaden. Om du som företag vill reklamera ert köp kontaktar du vår kundtjänst.

övriga villkor
Förutom vad som angivits i ovan försäljningsvillkor gäller köplagen.